Uwwoningveilig.nl Garantie

Als u een product heeft gekocht via Uwwoningveilig.nl en u ondervindt problemen of het product werkt niet goed, dan vinden wij dit erg vervelend. Om het u extra gemakkelijk te maken hebben wij hieronder een formulier waar u een retour aanvraag kunt indienen. Wij zullen hier zo spoedig mogelijk op reageren.

Herroepingsrecht Consumenten

Het herroepingsrecht voor consumenten houdt in dat u een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon of op straat, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kunt annuleren.

Herroepen gebeurt door middel van een ondubbelzinnige verklaring. U mag zowel schriftelijk als mondeling herroepen. Schriftelijk herroepen (zoals per e-mail) verdient de voorkeur, omdat het aan u is om te bewijzen dat u op een juiste wijze en tijdig uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend. Mogelijk heeft de handelaar een modelformulier inzake het herroepingsrecht voor u beschikbaar gesteld; u bent niet verplicht dit formulier te gebruiken.

U heeft een herroepingsrecht ten aanzien van zowel verkoopovereenkomsten als dienstenovereenkomsten. Van het herroepingsrecht mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken.

Heeft u een vraag?

Uwwoningveilig.nl vindt het erg vervelend dat een product of dienst niet naar wens is. En wij proberen u hierbij zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u een andere vraag hebben over garantie of iets wat hier betrekking op heeft, dan kunt u het contactformulier invullen.

Wilt u liever direct contact? Belt u dan met 085 – 222 00 00 of stuurt u een e-mail naar klantenservice@uwwoningveilig.nl en wij helpen u graag zo spoedig mogelijk verder.

Contact opnemen